The White Edition: niet voor grijze duifjes

Waar je afgelopen vrijdag had moeten zijn? Absoluut in de Grote of…