Roeslan Danoekoesoemo (Global Sponsorship manager Heineken), Anne-Marie van Leggelo (eigenaresse Etiquettebureau), Patrick Verhulst