Gytha Leeser, Marc Kooiman, Deobra Leeser, Kitty Leeser en François-Léon Van der Velden